Automatiz„ri Industriale

M„surare. Reglare. Control

Despre Firma

Email Imprimare PDF

Fondat? Ón 1993, ca societate pe ac?iuni cu capital privat, S.C.CAOM S.A. Pa?cani este specializat? Ón proiectarea, producerea, montarea ?i punerea Ón func?iune a sistemelor de m?surare, reglare ?i control† a parametrilor din procesele industriale. Prin profesionalismul angaja?ilor, promptitudine ?i calitatea produselor oferite a reu?it ca Ón acest interval de timp† s? devin?† furnizor de produse ?i servicii pentru companii din diverse domenii, precum:

- industria metalurgic?

- produc?ia de energie electric? ?i termic?

- industria chimic?

- industria petrochimic?

Detalii
Email Imprimare

Anunt de informare

Titlul proiectului: Diversificarea activitatii societatii S.C. CAOM S.A.

Beneficiar: S.C. CAOM S.A.

Proiectul ĄDiversificarea activitatii societatii S.C. CAOM S.A.Ē cod SMIS : 115215 finan?at prin Programul Opera?ional Regional†2014-2020†este implementat de c?tre S.C. CAOM S.A ?i are o valoare total? de 1.766.356,41 lei, din care 928.406,91 lei reprezint? finan?are nerambursabil? (valoarea eligibila nerambursabila din FEDR: 789.145,87 lei si valoarea eligibil? nerambursabil? din bugetul national: 1399.261,04 lei).

Obiectivul general al proiectului este Consolidarea pozitiei S.C. CAOM S.A. pe piata interna prin diversificarea activitatii Ón domeniul productiei de rezistente electrice pentru Óncalzit, aferente codului CAEN 2751. Proiectul se desfa?oar? Ón perioada 01.03.2017 Ė 31.06.2020.

Rezultate asteptate : 1 infrastructura dotata pentru productia de rezistente electrice de incalzire

Programul Opera?ional Regional†2014-2020†este implementat la nivel na?ional de c?tre Ministerul Dezvolt?rii Regionale, Administra?iei Publice ?i Fondurilor Europene, Ón calitate de Autoritate de Management, iar la nivel regional de c?tre Agen?ia pentru Dezvoltare Regionala†Nord-Est,†organism intermediar al programului ce monitorizeaz? implementarea acestui proiect.

Date de contact beneficiar: S.C. CAOM S.A., Municipiul Pascani, Str. Vatra, Nr.56, judetul Iasi, Rom‚nia, Manager proiect: B?l?u Vasile Tel: 0332/441769,†E-mail:† AceastńÉ adresńÉ de e-mail este protejatńÉ de spamboŇ£i; aveŇ£i nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza , AceastńÉ adresńÉ de e-mail este protejatńÉ de spamboŇ£i; aveŇ£i nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza . Web site: www.caom-automatizari.ro

Pentru informa?ii detaliate despre celelalte programe cofinan?ate de Uniunea European?, v? invit?m s? vizita?i†http://www.fonduri-ue.ro precum ?i†site-ul†web al Programului Opera?ional Regional†2014-2020,†www.inforegio.ro sau pagina de Facebook a programului:†https://www.facebook.com/inforegio.ro

Domenii de competenta CAOM

Email Imprimare PDF

Caom - Coordonator de proiect CEEX modulul III

CERCETARE EUROPEANA IN DOMENIUL APLICABILITATII PLASMEI RECI† († Detalii , Prezentare , Raport autoevaluare CDI )

- Analiza proceselor industriale

- Proiectare sisteme de automatizare

- Realizare componente,echipamente si lucrari de automatizare a proceselor

- Distribuitor FLOHE GHmB-germania www.flohe.com

- Distribuitor THERMADOR INTERNATIONAL-Franta www.thermador.fr ; www.sferaco.fr ; www.sectoriel.fr

Catalog 2016/17

CatŠlogo en espaŮol 2016/17

Avem 1 vizitator online